Quadre de classificació documental

El quadre de classificació documental es l’instrument en el que es fonamenta la gestió documental de l’ajuntament,

A partir del quadre, es realitzen totes les tasques arxivístiques: descripció, valoració i selecció, recuperació, difusió, etc. i reflecteix d’una manera jeràrquica i lògica, les activitats que es realitzen, facilitant la recerca i recuperació d’informació.

El quadre de classificació documental és el següent:

2021.02.17 Quadre classificador documental