Memòries i documents dels projectes normatius en curs

Aprovació provisional de la modificació de la Ordenança reguladora de la taxa per llicències urbanístiques

Procediment aprovació de la modificació de l’Ordenança reguladora dels preus públics per la prestacio de serveis o realització d’activitats municipals

Aprovació provisional de la modificació de les Ordenançes fiscals de IBI, Taxa Recollida de Fems i Taxa de clavagueram

Procediment aprovació de nova ordenança municipal reguladora del renou i les vibracions

Pla normatiu de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar per l’any 2019

Procediment aprovació de l’ordenança reguladora de canalitzacions i xarxes de serveis

Procedimient de modificació de l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar