Memòries i documents dels projectes normatius en curs

Pla normatiu de l´Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar per l´any 2018

Procediment de modificació del Reglament regulador de l’ocupació de la via pública al municipi de Sant Llorenç des Cardassar

Procedimient de Modificació del Reglament municipal pel qual es regula la circulació de vehicles de motor dins els espais naturals del terme de Sant Llorenç

Procediment d’aprovació del Reglament del centre de dia del municipi de Sant Llorenç

Procediment d’aprovació del Reglament d’horts socials i comunitaris urbans al municipi de Sant Llorenç

Procediment de modificació de l’Ordenança municipal que regula la tinença d’animals a l’entorn humà, siguin domèstics, domesticats o salvatges en captivitat al terme municipal de Sant Llorenç

Procediment d’aprovació de l’Ordenança municipal sobre l’ús de canalitzacions i xarxes de servei.

Procediment d’aprovació del Reglament de Mercats de l’ajuntament de Sant Llorenç

Procediment de modificació del Reglament municipal del servei de transport de viatjers autotaxis

Procediment de modificació del Reglament regulador del servei d’ajuda a domicili de l’Ajuntament de Sant LLorenç des cardassar

Procedimient de modificació de l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar