Memòries i documents dels projectes normatius en curs

Pla normatiu de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar per l’any 2021

Pla normatiu de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar per l’any 2020

Exp. 2021/ 239 Suspensió ord. fiscal reguladores aprofitament especial del domini public

 

 

Exp. 2020.254 Procediment aprovació del nou reglament de mercats

Exp. 2019.1826Procediment aprovació de nova ordenança municipal reguladora del renou i les vibracions

Exp. 2019.727 Procediment aprovació de l’ordenança reguladora de canalitzacions i xarxes de serveis

Exp. 2018/521 Procedimient de modificació de l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar