Memòries i documents dels projectes normatius en curs

Resolució 2021/686 Pla normatiu de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar per l’any 2022

EXP: 2021/3017 Reglament de mobilitat

EXP: 2022/48 Ordenança p.p. prestació de serveis i activitats municipals

EXP: 2022/50 Reglament de mercats

Exp.2022/68 Reglament de participació ciutadana

 

Pla normatiu de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar per l’any 2021

EXP: 2021/556 Modificació Reglament Autotaxis

Exp. 2021/ 239 aprovacio definitiva Suspensió ord. fiscal reguladores aprofitament especial del domini public

 

 

Exp. 2019.1826Procediment aprovació de nova ordenança municipal reguladora del renou i les vibracions

Exp. 2019.727 Procediment aprovació de l’ordenança reguladora de canalitzacions i xarxes de serveis

Exp. 2018/521 Procedimient de modificació de l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar