Organització política

Acta de la sessió constitutiva del Ple

Ple 21.11.2019 Toma de possessió nova regidora

Acta de la sessió organitzativa del ple de l’ajuntament de Sant llorenç des cardassar

Resolució de Batlia número 2019/901 de nomanament de tinents de batle.

Resolució de Batlia número 2019/903 de nomenament dels membres i atribucions de la Junta de Govern

Resolució de Batlia número 2019/1365 de 22 de novembre de delegació d´atribucions

Resolució de la batlia 2020/352 aixecament Avocació temporal competencies a la J.Govern i funcions

2020.04.09 boib aixecament avocació temporal de competencies